Öncelikli Sektörler

• Finansal Teknolojiler

• Yenilenebilir Enerji Sektörü

• Teknoloji Sektörü (Bilişim, Yazılım, Donanım, Medya, İnternet)

• E-ticaret

• Altyapı Sektörü (Enerji, Katı Atık, Lojistik, Temiz teknoloji)


image description