Biz KimizErgün Ventures olarak getirisi yüksek alanlarda uzun vadeli iş birliği yaparak büyümeyi ve kazancı paylaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak şirketlere, projelerini geliştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlıyoruz. Sahip olduğumuz kaynak, bilgi, tecrübe ve deneyimlerden girişimcilerin en uygun şekilde faydalanması için iş birlikleri geliştiriyoruz. Etkin portföy yönetimi ve kurumsal yapımız ile geleceğine inandığımız girişimci şirketlerin kurum kültürünü olgunlaştırıyoruz.

Faaliyet gösterdiği sektörde güçlü bir konuma sahip, nakit yaratan ve karlı olan, sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilecek potansiyeli olan orta ölçekli şirketlerden portföy oluşturmak ve bu şirketlere finansman sağlamak bizim için önceliklidir. Rekabetçi ürünler veya hizmetler ile niş alanlarda faaliyet gösteren şirketlere odaklanılmaktadır. Objektif değerleme ve çarpan etkisi analizleriyle çıkışta fiyat avantajı ve alternatif çıkış fırsatları gözetilir.


image description